Tantsuklubi Stiil valis presidenti

12
May
2004

Aastakoosoleku päevakorras olid järgmised punktid:

1.Põhikirja muutmine.
2.2003.aasta aruande kinnitamine.
3.2004/2005.õ.-a. tööplaani kinnitamine.
4.Juhatuse valimine.
5.Kohal algatatud küsimused.

Valiti 3-liikmeline juhatus: hr.Tõnis Lukas, hr.Valev Pärn ja hr.Jaan Siilak, kelle volitused kestavad 4 aastat. Edu juhatusele ja klubi liikmetele uute eesmärkide elluviimisel!